RECEPTY

Marihuana medyczna i wytwarzane z niej leki są środkami odurzającymi z grupy 1-N i jako takie mogą być przepisywane tylko na receptę Rpw. W Polsce taką receptę może wystawić każdy lekarz. Tak jak każda inna recepta Rpw, recepta na konopie medyczne musi zawierać albo całkowitą ilość przepisanej substancji wyrażoną słownie, albo ilość środka odurzającego wyrażoną liczbą jednostek dawkowania i wielkością dawki. Ilość nie może przy tym przekraczać potrzeb pacjenta przez więcej niż 90 dni. Ponadto na recepcie musi zostać podana dokładna dawka dzienna. Maksymalna dawka dzienna nie jest obecnie określona. Na jedną receptę można przepisać tylko jeden lek, a receptę należy zrealizować w aptece w ciągu 30 dni od wystawienia.

Jeżeli przepisana ilość nie będzie wystarczająca dla planowanego okresu, np. gdy lekarz i pacjent uznają za konieczne zwiększenie dawki, lekarz może wystawić kolejną receptę również przed upływem pierwotnie zamierzonego okresu stosowania.

Początkowo mogą zostać wystawione 3 kolejne recepty Rpw. Okres stosowania nie może łącznie przekraczać 90 dni. Jeśli lekarz i pacjent zdecydują się kontynuować terapię marihuaną po 90 dniach, lekarz może zadecydować o kontynuacji leczenia według własnego uznania.

Przy wystawianiu recepty przydatne może być zorientowanie się w dostępności różnych opakowań, tak aby całkowita ilość przepisana na jednej recepcie mogła zostać wydana w postaci jednego opakowania lub jego wielokrotności. Nie jest to jednak absolutnie konieczne, ponieważ farmaceuta może otwierać i przepakowywać opakowania, jeśli wymaga tego przepisana ilość.