Spółka CAN4MED w oparciu o posiadane zezwolenie obrót hurtowy produktami leczniczymi oraz zezwolenie na obrót hurtowy środkami odurzającymi grupy I-N, uprawniona jest do sprzedaży hurtowej suszu do leków recepturowych, w tym suszu zawierającego Δ⁹-trans-tetrahydrokannabinol (THC) oraz kannabinoidy jak również mono ekstraktów i pełnych ekstraktów zawierających Δ⁹-trans-tetrahydrokannabinol (THC) oraz kannabinoidy oraz innych produktów leczniczych i surowców farmaceutycznych do receptury aptecznej na terenie Polski.

Can4Med posiada zezwolenie na obrót hurtowy produktami leczniczymi w rozumieniu art. 74 ust. 1 w zw. z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2020 poz. 944) oraz na obrót hurtowy środkami odurzającymi grupy I-N w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2020 poz. 2050).Can4Med posiada zezwolenie na obrót hurtowy produktami leczniczymi w rozumieniu art. 74 ust. 1 w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2020 poz. 944) oraz do obrotu hurtowego środkami odurzającymi z grupy I-N w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2020 poz. 2050).

Spółka CAN4MED w oparciu o posiadane zezwolenia uprawniona jest do obrotu hurtowego produktami leczniczymi i surowcami farmaceutycznymi do receptury aptecznej na terenie Polski, z koncentracją na surowcach farmaceutycznych zawierających substancje psychotropowe, w tym THC oraz kannabinoidy. Dzięki doświadczonej i wykwalifikowanej kadrze zarządzającej i pracowniczej, firma zapewnia kompleksową i profesjonalną realizację usług na rynku farmaceutycznym i medycznym, wspierając pracę farmaceutów i lekarzy dla dobra pacjentów.

 

Koncentrujemy się na zapewnieniu dostaw wysokiej jakości certyfikowanych produktów oraz innowacyjności pod względem różnorodności ofert, dostosowanych do potrzeb i spełniającej wymagania naszych kontrahentów. Wszystkie oferowane przez nas produkty są dopuszczone do obrotu w Polsce oraz wytwarzane w warunkach GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania / Good Manufacturing Practice) i podlegają stałej kontroli jakości. 

Poznaj zespół ekspertów

Nasz zespół składa się z ekspertów w dziedzinie konopi medycznych, którzy zaangażowani byli w procedury uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce produktów zawierających tzw. konopie medyczne (susz do leków recepturowych z THC oraz kannabinoidami). Zapewniamy produkty dopuszczone do obrotu w Polsce, pochodzące od legalnych i sprawdzonych dostawców.

Arkadiusz Piotrowicz
Arkadiusz Piotrowicz Dyrektor Generalny Can4Med
Odpowiedzialny za dystrybucję i ekspansję europejską
mkarbowiak
Maciej Karbowiak Główny farmaceuta Can4Med
Farmaceuta z 20-letnim doświadczeniem. Odpowiedzialny za rozwój, produkcję, testowanie i marketing produktów i urządzeń medycznych.
malgorzata
Małgorzata Nawelska Farmaceuta
Farmaceuta z 10-letnim doświadczeniem w badaniach klinicznych i przemyśle farmaceutycznym. Pełni funkcję oficera ds. narkotyków zgodnie z ustawą o narkotykach.
ederewiecka
Ewa Derewecka Farmaceuta
Farmaceuta z wieloletnim doświadczeniem w zapewnianiu jakości i lekach na receptę
mweinberg
Maximillian Weinberg Założyciel Can4Med
Dyrektor ds. dostępu do rynku globalnego i regulacji
lkamm
Laura Kam Dyrektor ds. relacji z mediami
Specjalistka ds. komunikacji strategicznej z wieloletnim doświadczeniem w pracy z międzynarodowym korpusem prasowym, przywódcami politycznymi i biznesem.