DAWKOWANIE

Istnieje kilka sposobów rozpoczęcia terapii kwiatami marihuany. Nierzadko konieczne jest eksperymentowanie z różnymi kwiatami lub wyciągami, dopóki nie zostanie znaleziona idealna odmiana dla konkretnego pacjenta i jego indywidualne potrzeby medyczne. Zaleca się rozpoczynanie terapii od niskiej dawki.

Zasadniczo należy dawkę zwiększać stopniowo, aby z należytą ostrożnością ustalić optymalną dawkę i postać dla danego pacjenta.

Ogólna dewiza brzmi: Zacznij od małej dawki i zwiększaj powoli. Po angielsku: “start low – go slow!”